ul. Ks. Londzina 61, 43-246 Strumień, Polska

W 2005 roku otrzymaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w standardzie ISO 9001. System podlega ciągłemu doskonaleniu. Jest skutecznym narzędziem pomocnym w osiąganiu podstawowego celu jakim jest pełna satysfakcja klienta.

Posiadamy certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy EN 1090 oraz certyfikat jakości prac spawalniczych wg normy EN ISO 3834-2. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach zakwalifikował Z. W. M. Strumet do I Grupy Zakładów Dużych zgodnie z wymaganiami normy PN-M-69009.

We wrześniu 2017 otrzymaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego w standardzie ISO 14001:2015. W przyszłości chcemy zarejestrować Zakład w Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS).

Aktualnie pracujemy nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001.