ul. Ks. Londzina 61, 43-246 Strumień, Polska

Skład chemiczny

Cynkowanie galwaniczne umożliwia pokrywanie antykorozyjną warstwą cynku konstrukcje ze stali o zawartości krzemu (Si) mniejszej od 0,03 % lub mieszczącej się w przedziale 0,15% - 0,25 %.

Stan powierzchni

Powierzchnia konstrukcji powinna być wolna od zgorzeli, grubej warstwy rdzy, odprysków spawalniczych, żużlu po spawaniu, silikonowych środków antyodpryskowych, zabrudzeń farbami, smarami i olejami.

Wymiary konstrukcji

Linia zawieszkowa:

Gabaryty konstrukcji muszą być mniejsze lub równe od przedstawionych wymiarów – 2,8 x 0,8 x 1,8 m (długość x szerokość x głębokość).

Przy dwóch wymiarach zbliżonych do granicznych wymagana wcześniejsza konsultacja.

Maksymalna masa wsadu do 600kg na 1 trawers, maksymalna wielkość wsadu do 1200 dm2 na 1 trawers.

Linia bębnowa:

Minimalna ilość wsadu 20kg na 1 bęben

Cechy konstrukcji

Linia zawieszkowa:

Konstrukcje powinny mieć możliwość podwieszenia ich za pomocą zawieszek pod trawersem.

Kształt konstrukcji powinien umożliwiać swobodny napływ kąpieli technologicznych do wszystkich przestrzeni oraz ich swobodny wypływ.

Otwory odpowietrzające

Konstrukcje wykonane z elementów o przekroju zamkniętym powinny posiadać otwory odpowietrzające, umożliwiające swobodny napływ kąpieli technologicznych w trakcie zanurzania oraz ich swobodny wypływ w trakcie wynurzania konstrukcji na poszczególnych etapach procesu.

Poniższa tabela podaje wielkość i ilość otworów odpowietrzających w elementach konstrukcji.

wymiary wewnętrzne profilu zamkniętego w mm mniejsze niż:

minimalna średnica otworów w mm w przeciwległych krańcach profilu oraz ich liczba:

okrągły

kwadratowy

prostokątny

1

2

3

15

15

20 x 10

8

 

 

20

20

30 x 15

10

 

 

30

30

40 x 20

12

10

 

60

60

80 x 40

20

12

10

60

60

80 x 40

20

12

10

80

80

80 x 60

20

18

12

100

100

120 x 80

25

20

12

120

120

160 x 80

30

25

16

160

160

200 x 120

40

25

16

200

200

260 x 140

50

30

16

 Otwory odpowietrzające mogą być wykonane jako trójkątne lub półokrągłe wycięcia w ściankach profili.
Poniższe rysunki obrazują zasady umieszczania otworów odpowietrzających.