ul. Ks. Londzina 61, 43-246 Strumień, Polska

Posiadamy własne biuro konstrukcyjne. Oprócz niezbędnego sprzętu, zostało wyposażone w nowoczesne oprogramowanie - CATIA V5, Autodesk Inventor i NX Siemens . Największym atutem biura jest zespół kilkunastu gruntownie wykształconych inżynierów, dysponujących dużą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Dzięki doskonałej pracy zespołowej naszych pracowników, możemy realizować projekty od podstaw. Konstruujemy wtedy optymalny pojemnik do detalu / podzespołu klienta. Cały proces realizowany jest w oparciu o zasady maksymalizacji bezpieczeństwa detalu oraz minimalizacji kosztów związanych z używaniem pojemnika. Kosztów, które generowane są nie tylko ceną pojemnika, ale także ilością potrzebnego miejsca w trakcie transportu i magazynowania.