ul. Ks. Londzina 61, 43-246 Strumień, Polska

Środowisko naturalne jest dla nas najwyższym dobrem. Mamy świadomość że musimy korzystać z niego rozważnie aby zapewnić bezpieczną przyszłość następnym pokoleniom.

Lakierowanie naszych produktów wykonujemy wyłącznie bezpieczną dla środowiska metodą proszkową. Dlatego Zakład nie emituje lotnych związków organicznych (LZO). Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasza ocynkownia była przyjazna przyrodzie. Ocynkownia Strumet została wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia służące ochronie środowiska. Wszystkie wanny procesowe wyposażone zostały w układ zabezpieczający przed wyciekiem chemikaliów do otoczenia na wypadek rozszczelnienia. Układ wyposażono w system pomp i zbiorników buforowych, który poradzi sobie nawet z jednoczesnym rozszczelnieniem kilku wanien. Odciągi z wanien podłączone są do absorbera uniemożliwiającego wypływ oparów chemikaliów do atmosfery. W ramach rozbudowy, końcem 2016 roku oddaliśmy do użytku nową szczelną komorę z wannami do trawienia. Ocynkownia jest bezściekowa co oznacza że roztwory procesowe pracują w obiegu zamkniętym.

Piec cynkowniczy, którego najważniejszym elementem jest wanna z roztopionym cynkiem posiada szczelną pokrywę. Dlatego powstające w trakcie zanurzania konstrukcji w ciekłym cynku opary i dymy nie uchodzą bezpośrednio do atmosfery. System wentylacyjny o potężnej wydajności 50 000 m3/h wyposażony jest w system filtracyjny, dzięki czemu oddawane do atmosfery powietrze podlega gruntownemu oczyszczeniu, a odzyskane pyły poddawane są recyklingowi.

Na bieżąco prowadzimy monitoring emisji zanieczyszczeń.

 

Dopuszczalne wielkości emisji substancji podczas normalnego funkcjonowania instalacji oraz warunki wprowadzania ich do powietrza (wyciąg z pozwolenia Wojewody Śląskiego na użytkowanie ocynkowni)

Wyniki okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza - emitor E1,E2,E3

Sprawozdanie z badań deszczówki

Wyniki pomiarów hałasu