ul. Ks. Londzina 61, 43-246 Strumień, Polska

Cynk jest naturalnym pierwiastkiem metalicznym. Jest obecny w środowisku naturalnym zarówno w powietrzu i glebie jak i zbiornikach wodnych. Cynk jest nieszkodliwy dla środowiska, a nawet niezbędny dla prawidłowego rozwoju organizmów żywych. Nadaje się do ponownego przetworzenia (recycling).

Cynkowanie ogniowe zwane też zanurzeniowym jest jedną z najskuteczniejszych metod antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych. Proces polega za zanurzeniu elementu w wannie z roztopionym stopie cynku o temperaturze 445 - 455 oC.

 

 

 

 

 Wcześniej konstrukcja zostaje przygotowana w etapach.

 

formowanie wsadu

 

odtłuszczanie chemiczne

 

 

 

płukanie 

 

wytrawianie w kwasie

 

 

 

płukanie  

 

   topnikowanie

 

 

 

suszenie      

 

chłodzenie w wodzie o temperaturze otoczenia

 

 

Zdjęte z zawiesi elementy czyści się mechanicznie z zacieków cynkowych. Powstała powłoka charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną i estetycznym wyglądem. Grubość warstwy cynku jest zależna od grubości cynkowanych elementów, co obrazuje poniższa tabela.

grubość elementu konstrukcji w mm minimalna grubość warstwy w µm
do 1 50
1 - 3 55
3 - 6 70
powyżej 6 85Średni ubytek warstwy cynku na eksploatowanej konstrukcji wynosi 1 - 2 µm/rok (dla eksploatacji w warunkach nieagresywnych). Stąd średnia trwałość powłoki cynkowej wynosi 30 lat i może sięgać nawet 100 lat. Antykorozyjna powłoka cynku nie wymaga żadnej konserwacji.

Alternatywne sposoby zabezpieczania konstrukcji takie jak malowanie są co prawda tańsze, ale ich trwałość jest znacznie niższa i zwykle nie przekracza 5 - 10 lat.
Koszt oczyszczenia pomalowanej i skorodowanej konstrukcji np. poprzez piaskowanie jest porównywalny z ocynkowaniem!