ul. Ks. Londzina 61, 43-246 Strumień, Polsko

Zinek je přírodní kovový prvek. Vyskytuje se v přírodě jak ve vzduchu a v půdě, tak ve vodních nádržích. Zinek není životnímu prostředí škodlivý, je dokonce nezbytný pro správný vývoj živých organismů. Je vhodný pro opětovné zpracování (recyklace).

Žárové zinkování nazývané také ponořování je jednou z nejúčinnějších metod antikorozní ochrany ocelových konstrukcí. Proces spočívá v ponoření prvku konstrukce do vany s roztavenou slitinou zinku teploty 445 - 455 oC.

 

 

 

 Předtím prochází konstrukce přípravnými činnostmi:

 

vytvoření vsázky

 

chemické odmaštění

 

 

 

oplachování  

 

leptání v kyselině

 

 

 

oplachování

 

předúprava povrchu v tavidle

 

 

 

sušení   

 

V případě nutnosti se pozinkované prvky chladí ve vodě teploty rovnající se okolní teplotě.

 

Prvky konstrukce jsou po sejmutí ze zavěšení mechanicky čištěny od zatečeného zinku. Vzniklý povlak se vyznačuje vysokou mechanickou odolností a estetickým vzhledem. Tloušťka vrstvy zinku se odvíjí od tloušťky zinkovaných prvků, jak je uvedeno v tabulce níže.

tloušťka prvku konstrukce v mm minimální tloušťka vrstvy zinku v µm
do 1 50
1 - 3 55
3 - 6 70
nad 6 85Průměrné úbytky vrstvy zinku na používané konstrukci činí 1 - 2 µm/rok (pro používání v neagresivních podmínkách). Průměrná životnost zinkové vrstvy tedy činí 30 let, ale může dosahovat až 100 let. Antikorozní zinkový povlak nevyžaduje žádnou údržbu.

Jiné metody ochrany konstrukce např. nátěry jsou sice levnější, ale jejich životnost je značně nižší a zpravidla nepřesahuje 5 - 10 let.
Náklady na očištění zrezivělé natřené konstrukce, např. pískováním jsou srovnatelné s pozinkováním!