ul. Ks. Londzina 61, 43-246 Strumień, Polsko

V roce 2005 jsme obdrželi certifikát systému managementu kvality podle standardu ISO 9001. Systém neustále zdokonalujeme. Je to účinný pomocný nástroj pro dosažení našeho zásadního cíle, kterým je naprostá spokojenost zákazníka.

Máme certifikát řízení výroby podle normy EN 1090 a certifikát jakosti svářečské práce na základě normy EN ISO 3834-2. Svářečský institut v Gliwicích kvalifikoval Z. W. M. Strumet do 1. skupiny velkých podniků v souladu s požadavky normy PN-M-69009.

V září 2017 jsme obdrželi certifikát systému environmentálního managementu podle standardu ISO 14001:2015. V budoucnu chceme podnik zaregistrovat do systému ekologického řízení a auditu (EMAS).

Momentálně pracujeme na zavádění systému řízení bezpečnosti informací ISO/IEC 27001.