ul. Ks. Londzina 61, 43-246 Strumień, Polsko

Chemické složení
Žárové zinkování umožňuje nanášet antikorozní vrstvu zinku na ocelové konstrukce s obsahem křemíku (Si) méně než 0,03 % nebo v rozmezí 0,15% - 0,25 %.

Stav povrchu
Povrch konstrukce musí být zbaven sněti, silné vrstvy rzi, zbytků rozstříknutého svařovacího kovu, strusky po svařování, silikonových protirozstřikovacích prostředků, znečištění od barev, maziv a olejů.

Rozměry konstrukce
Vnější rozměry konstrukce musí být menší než pracovní rozměry zinkovací vany - 10,2 x 1,4 x 2,7 m (délka x šířka x hloubka).
V případě dvou rozměrů blížících se maximálním rozměrům je nutná konzultace.

Vlastnosti konstrukce
Konstrukce musí být možné zavěsit pomocí drátů nebo řetězů na traverzu.
Tvar konstrukce musí umožňovat volný přítok tekutého zinku do všech prostor a jeho volný odtok.
Vzájemné proporce k sobě svařených materiálů různé tloušťky nesmí přesahovat 4 : 1.
Není možné provádět pozinkování konstrukcí s velkými plochami tenkých nevyztužených plechů z důvodu rizika zvlnění.

Odtokové otvory
Konstrukce vyrobené z prvků s dutým profilem musí být opatřeny odtokovými otvory, které umožňí volný přítok tekutého zinku při ponořování a jeho volný odtok při vynořování konstrukce ze zinkové lázně.
V tabulce níže jsou uvedeny velikosti a počty odtokových otvorů v komponentech konstrukce.

vnitřní rozměry dutého profilu v mm méně než:

minimální průměr otvorů v mm v protilehlých okrajích profilu a jejich počet:

kruhový

čtvercový

pravoúhlý

1

2

3

15

15

20 x 10

8

 

 

20

20

30 x 15

10

 

 

30

30

40 x 20

12

10

 

60

60

80 x 40

20

12

10

60

60

80 x 40

20

12

10

80

80

80 x 60

20

18

12

100

100

120 x 80

25

20

12

120

120

160 x 80

30

25

16

160

160

200 x 120

40

25

16

200

200

260 x 140

50

30

16Odtokové otvory mohou být provedeny jako trojúhelníkové nebo půlkruhové výřezy ve stěnách profilu.
Na obrázcích níže jsou představeny principy rozmístění odtokových otvorů.