ul. Ks. Londzina 61, 43-246 Strumień, Polsko

Životní prostředí je podle nás největším bohatstvím. Uvědomujeme si, že v zájmu bezpečné budoucnosti následujících pokolení jej musíme využívat s rozvahou.

Lakování našich výrobků provádíme výhradně metodou práškového lakování šetrnou k životnímu prostředí. Proto závod nevytváří emise těkavých organických látek (VOC). Věnujeme veškerou péči tomu, aby činnost naší zinkovny byla šetrná k životnímu prostředí. Zinkovna Strumet je vybavena nejmodernějším zařízením pro ochranu životního prostředí. Všechny pracovní vany jsou zabezpečeny systémem ochrany proti vypouštění chemických látek v případě netěsnosti vany. Zařízení je vybaveno systémem čerpadel a vyrovnávacích nádrží, který je schopen zadržet netěsnosti z několika van zároveň. Odčerpávání z van jsou napojena na absorbér, který zabraňuje vypouštění chemických výparů do atmosféry. V rámci rozšiřování jsme na konci roku 2016 zprovoznili novou utěsněnou komoru s leptacími stanicemi. Zinkovna nevytváří odpadní vody, to znamená, že pracovní roztoky proudí v uzavřeném okruhu.

Zinkovací pec, jejíž nejdůležitější součástí je vana s roztaveným zinkem, je vybavena utěsněným krytem. Výpary a dýmy vznikající během ponořování konstrukce do tekutého zinku tedy nejsou vypouštěny přímo do atmosféry. Ventilační systém s vysokým výkonem 50 000 m3/h je vybavený filtračním systémem, který zajišťuje důkladné očištění vzduchu vypouštěného do atmosféry. Shromážděný prach je následně recyklován.

Pravidelně provádíme kontroly emise znečištění.

Povolené objemy emisí látek během normálního provozu zařízení a podmínky jejich vypouštění do ovzduší (výňatek z povolení slezského vojvody k provozu zinkovny)

Výsledky pravidelného měření emise látek do ovzduší - emitér E1,E2,E3

Zpráva o výzkumech dešťové vody

Výsledky měření hluku