ul. Ks. Londzina 61, 43-246 Strumień, Polsko

Administrátor, tj. subjekt, který určuje účely a metody zpracování osobních údajů, je Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Strumień, ul. Księdza Londzina 61, Polsko.

Úředník pro ochranu údajů, určený administrátorem, je dostupný na telefonním čísle +48 33 854 67 16 každý den od 7:00 do 15:00 hod., s výjimkou svátků.
Inspektora můžete také kontaktovat zasláním e-mailu na adresu: ochronadanych@strumet.pl nebo tradičním dopisem na následující adresu:
Inspektor Ochrony Danych Z.W.M. STRUMET Sp. z o. o., ul. Księdza Londzina 61, 43-246 Strumień, Polsko.

Z.W.M. STRUMET Sp. z o. o. shromažďuje údaje pouze od subjektů údajů.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání a zaměstnance jsou zpracovávány pro přijímání zaměstnanců a plnění pracovních smluv na základě Zákoníku práce.
Osobní údaje partnerů (dodavatelů a klientů) jsou zpracovávány za účelem plnění smluv a za splnění zákonné povinnosti související s účetnictvím a daněmi.

Oblast společnosti Z. W. M. STRUMET Sp. z o. o. je pokryta video monitorováním, na základě oprávněného zájmu, který má zajistit bezpečnost zaměstnanců a osob pobývajících v areálu společnosti, ochranu majetku, kontrolu výroby a bezpečnost informací.

Osobní údaje zpracované společností Z.W.M. STRUMET mohou být převedeny na zpracovatelské subjekty.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání budou uchovávány až do konce náboru, ale ne delší než 3 měsíce.
V souladu s platnými zákony budou údaje o zaměstnancích uchovávány po dobu 50 let.
Osobní údaje partnerů budou uchovávány po dobu 5 let, co je spojeno s požadavky daňových předpisů.

Nahrávky z video monitorování jsou odstraněny nejpozději 6 týdnů po nahrání.

Subjekt údajů má právo požádat od Administrátora:
- o přístup k jeho osobním údajům,
- o opravu osobních údajů,
- o vymazání jeho osobních údajů,
- o omezení zpracování,
- o zastavení zpracování údajů na základě vznesené námitky,
- o přenos osobních údajů.
Provádění práv je omezeno ustanoveními tvořícími právní základ pro zpracování.

Subjekt údajů má právo podat stížnost orgánu dozoru, který je:
Urząd Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů).
adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava, Polsko.

Poskytování osobních údajů je podmínkou uzavření smlouvy a zákonným požadavkem souvisejícím s vystavením faktury. Odmítnutí poskytnout osobní údaje bude mít za následek odmítnutí poskytnout službu.

Z. W. M. STRUMET Sp. z o. o. nepoužívá automatizované rozhodování (včetně profilování).

Ve společnosti Z.W.M. STRUMET Sp. z o. o. byl zaveden systém řízení bezpečnosti informací založený na standardu ISO/IEC 27001. Systém byl pozitivně hodnocen jednotkou akreditovanou společností ENX TISAX. Fyzické a informační zdroje systému zajišťují vysokou ochranu osobních údajů.